OFFICERS OF ISAAME

INTERNATIONAL PRESIDENTS

Lion Rohit C Mehta
Lion Rohit C Mehta
1992 – 1993
Lion Dr. Ashok V Mehta
Lion Dr. Ashok V Mehta
2005 – 2006
Lion Mahendra Amarasuriya
Lion Mahendra Amarasuriya
2007 – 2008
Lion Dr. Naresh Aggarwal
Lion Dr. Naresh Aggarwal
2017 – 2018

INTERNATIONAL DIRECTORS

Lion Hastings E Chiti
Lion Hastings E Chiti
2017 – 2019
Lion Virinder K Luthra
Lion Virinder K Luthra
2017 – 2019
Lion Muhammad Adrees
Lion Muhammad Adrees
2018 – 2020
Lion Qazi Akram Uddin Ahmed
Lion Qazi Akram Uddin Ahmed
2018 – 2020
Lion Dr. Nawal J Malu
Lion Dr. Nawal J Malu
2018 – 2020
Lion J P Singh
Lion J P Singh
2018 – 2020

PAST INTERNATIONAL DIRECTORS

2016 – 2018                          K Dhanabalan

2016 – 2018                          Aruna Abhey Oswal

2016 – 2018                          Vijay Kumar Raju

2015 – 2017                          Gurucharan Singh Hora

2015 – 2017                          Sanjay Khetan

2014 – 2016                          R Murugan

2014 – 2016                          N S Sankar

2013 – 2015                          Alexis Vincent Gomes

2013 – 2015                          Raju V Manwani

2012 – 2014                          Sangeeta Jatia

2012 – 2014                          Sunil Kumar R

2011 – 2013                          Sunil Watawala

2011 – 2013                          Dr. Jagdish Gulati

2010 – 2012                          V V Krishna Reddy

2010 – 2012                          Narendra S Bhandari

2009 – 2011                          Hamed O B Lawal

2009 – 2011                          K P A Haroon

2008 – 2010                          Bishnu Bajoria

2008 – 2010                          Shyam Malpani

2007 – 2009                          Vinod Khanna

2007 – 2009                          Malik Khuda Baksh

2006 – 2008                          K G Rama Krishna Murthy

2005 – 2007                          Sheikh Kabir Hossain

2005 – 2007                          Manoj Shah

2004 – 2006                          Arvinder Pal Singh

2003 – 2005                          Chigurupati Varaprasad

2003 – 2005                          Asoka Dez Gunasekara

2002 – 2004                          K M Goyal

2001 – 2003                          Dr. S P Amin

2001 – 2003                          Pravin Chhajed

2000 – 2002                          Prem Lahoty

1999 – 2001                          Nilofer Bakhtiar

1999 – 2001                          Muthuraja Nagarajan

1998 – 2000                          Dr. Naresh Aggarwal

1997 – 1999                          Salim Moussan

1996 – 1998                          G Ramaswamy

1995 – 1997                          Moslem Ali Khan

1994 – 1996                          Kamlesh Jain

1993 – 1995                          Ashpoll Kapoor

1992 – 1994                          Mohan Lal Tulsian

1991 – 1993                          Mahendra Amarasuriya

1990 – 1992                          Sushil Kumaar Agrawala

1989 – 1991                          Ndoumbe Ekwebell

1988 – 1990                          P S Ranganathan

1987 – 1989                          Julian Musikanth

1986 – 1988                          Dr. Ashok V Mehta

1984 – 1986                          Dev Kapoor

1982 – 1984                          Chuck A Wijenathen

1980 – 1982                          Premchand R Bafana

1978 – 1980                          Dennis A Greyvensteyn

1976 – 1978                          Bihari Agarwal

1974 – 1976                          S K Kazerooni

1972 – 1974                          Dr. Barry L Cohen

1970 – 1972                          Rohit C Mehta

1968 – 1970                          Jagdish Raj Sondhi

1966 – 1970                          Azar Fawzi W

1964 – 1966                          Noshir N Pundole

1962 – 1964                          Dr. Roeinton B Khambatta